14/15A - Entries (Full)

1 - Prior Lake Blue
2 - Prior Lake Gold
3 - Shakopee
4 - Farmington
5 - Wayzata Gold
6 - Minnneapolis
7 - STMA
8 - Minnetonka White
9 - Eastview
10 - Edina
11 - Lakeville South
12 - New Prague