13AA - Entries (Full)

1 - Prior Lake Blue
2 - Prior Lake Gold
3 - Prior Lake Navy
4 - Burnsville Gold
5 - Mankato
6 - Minnetonka White
7 - Wayzata Gold
8 - Minnetonka Blue
9 - Owatonna
10 - Eagen
11 - New Prague
12 - Waconia